Starten met de BeamerApp

Voor elke kerk zal de ingebruikname van de BeamerApp een eigen traject betekenen. Dit zal zo goed mogelijk worden ondersteund. Voor het beginnen van dit traject kunt u contact opnemen via: contact@beamerapp.nl

Hierna zal u een licentie krijgen, deze zorgt ervoor dat de speciale dia's voor uw kerk niet bij anderen zichtbaar zijn. Deze licentie krijgt u gratis, de hele BeamerApp kost u niets.

Stap 1 - Inventariseren

Als eerste zal er moeten worden geïnventariseerd hoe de presentaties eruit moeten zien. Dit kan zijn zoals u nu gewend bent, of een totaal andere stijl. Hiervoor kan een presentatie gegeven worden met mogelijkheden en voorbeelden vanuit andere kerken.

Stap 2 - Diamodellen maken

Met de gekozen stijl worden diamodellen gemaakt, zodat u een indruk krijgt van de presentatie. De diamodellen worden met ondersteuning gemaakt. Daarnaast krijgt u een handleiding.

Stap 3 - Speciale dia's inrichten

Elke kerk heeft zijn eigen dia's voor liturgie, votum et cetera. Om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de kerk hier gebruik van kan maken moeten deze worden ingericht.

Stap 4 - Kerkspecifieke software maken

Elke kerk heeft eigen specifieke wensen en volgordes in liturgie. Daarvoor zal eigen software gemaakt moeten worden, door het modulaire systeem van de BeamerApp.

Stap 5 - Gebruikmaken van de BeamerApp

Nadat u al deze stappen hebt doorlopen kunt u gebruik kunnen maken van de BeamerApp.